ETORKIZUN HANDIKO TEKNOLOGIA BERRITZAILEA ETA PREZISIO HANDIKOA .     

TECNOLOGIA INNOVADORA Y DE PRECISION CON MUCHISIMO FUTURO

Urte askotan lan egin ondoren eta Kualifikazioen Euskal Institutua (KEI) eta Euskadiko Lanbide Heziketako Sailburu ordearen eskutik, Joxemari Kortaren Bidetik Fundazioko kide batzuek, Oteitzako kideak eta Urola Kosta bailarako enpresen ordezkari batzuek osatzen duten lan talde batek espezializazio berri bat diseinatu dute “Mecanizado Avanzado de Materiales Especiales a Alta Velocidad y Alto Rendimiento” izenpean. Espezializazio hau Goi Mailako Produkzioaren Programazio Zikloa egina dutenei bideratuta dago.

Espezializazioak etorkizun handia du eta balio erantsi berritzaile ikaragarria, enpresen lehiakortasuna areagotuz eta beraien etorkizunaren noranzkoa goi mailako  teknologietara  bideratuz, lanbide berriak jorratuz eta gorantz doazen sektoreetan lana aurkituz, hala nola, aeronautika aeroespaziala, biomedikuntza, eolikoa,...

Teknologia honen bitartez material bereziak, exotikoak eta berriak mekanizatu ahal izango ditugu, hala nola, altzairu tenplatuak, aluminio-, titanio-, nikel- eta magnesio- aleazioak, mekanizatzeko konplexuak diren materialak, geometria konplexuak eta neurri, geometria eta azalera perdoi oso zorrotzekoak.

KEI eta Euskadiko Lanbide Heziketako Sailburu ordearen onarpena jaso ondoren eta Joxemari Kortaren Bidetik eta Urola Kostako enpresen oniritzia jaso ondoren, 2015 azaroaren 23an jarriko da martxan espezializazioa, DUAL formatuan, formazio espezializatua ikastetxe, ikerketa zentro eta adituen eskutik jasoko da eta praktikak maila teknologiko altuko enpresetan gauzatuko dira.

Espezializazioan 120 orduko proiektu bat ere gauzatuko dute, enpresaren arazo erreal bat landuz eta ikastetxeko aholkulari baten laguntzaz.

Abiadura azkarreko eta etekin handiko mekanizatuak maila altuko hizkuntza erabiliz mekanizatuko dira, "bata zuri industria" izenpean lan eginaz eta garai bateko buzoak ahaztuz.

1600 orduko formakuntza jaso ondoren, espezializazioa amaitzen duten teknikari berrien %100 laneratuko delakoan gaude.

Norbaitek informazio gehiago nahiko balu, jar dadila Iñigo Arangurenekin harremanetan (iaranguren@oteitzalp.com). Beste bilera baterako egun eta ordua finkatuko ditugu.

TECNOLOGIA INNOVADORA Y DE PRECISION CON MUCHISIMO FUTURO

Tras muchos años de esfuerzo y de la mano del Instituto Vasco de Cualificaciones (IVAC) y de la Vice Consejería de Formación Profesional del País Vasco, un grupo de trabajo compuesto por miembros de la Fundación Joxemari Kortaren Bidetik, miembros de Oteitza Lizeo Politeknikoa y representantes de empresarios de la comarca Urola Kosta han diseñado la Especialización de “Mecanizado Avanzado de Materiales Especiales a Alta Velocidad y Alto Rendimiento” el cual va dirigido a alumnos de la provincia que hayan cursado el Ciclo Formativo de Grado Superior en la especialidad de Producción por Mecanizado.

La Especialización posee un gran valor innovador y de gran futuro, haciendo que la competitividad de las empresas de la provincia y el futuro de las mismas vaya dirigido a tecnologías de alto nivel, con la posibilidad de acceder a nuevos nichos de negocio y sectores emergentes como son la aeronáutica, aeroespacial, eólica, biomedicina,…

Esta tecnología va a permitir mecanizar materiales especiales, exóticos, de nueva generación, tales como los aceros templados, aleaciones especiales de aluminio, titanio, níquel, magnesio,… Materiales complicados de mecanizar, en geometrías complejas y grandes exigencias dimensionales, geométricas y superficiales.

Tras la aprobación de la Vice consejería y del IVAC y con el visto bueno de la Fundación Joxemari Kortaren Bidetik y las empresas de la Comarca Urola Kosta el 23 de Noviembre de 2015 se pondrá en marcha dicha especialización la cual se impartirá en Sistema DUAL con formación especializada en Oteitza L.P., en Centros de Investigación y con expertos de empresas, y prácticas en empresas de alto nivel tecnológico, en un principio de toda la provincia.

La Especialización requiere también de un proyecto de 120 horas en el cual se va a desarrollar un proyecto real de la empresa de prácticas, con asesoría por parte del centro formativo.

El mecanizado a Alta Velocidad y Alto Rendimiento se basa en una programación mediante un lenguaje de alto nivel en el cual se sustituye el mecanizado de buzo por el mecanizado de bata blanca.

Tras la formación de aproximadamente 1.600 horas se prevé que la inserción laboral de los nuevos técnicos sea del 100% una vez finalizada la Especialización.

Si alguien precisara de más información no dude en ponerse en contacto con Iñigo Aranguren (iaranguren@oteitzalp.com) pudiendo concretar otro día y hora de reunión. 

Esparrua: